Beleid

  • Het OCMW heet voluit Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
  • Het OCMW staat open voor élke inwoner van Anzegem ongeacht zijn levensopvatting, godsdienst, geslacht, seksuele voorkeur, kleur, ouderdom of ras.
  • Elke persoon heeft immers recht op een maatschappelijke dienstverlening om een leven te leiden die beantwoordt aan menselijke waardigheid.
  • Daartoe verleent het OCMW diensten van curatieve, preventieve, materiële, sociale of psychologische aard.