MyTrustO draait het huidig systeem rond schulden drastisch om: het is de persoon met schulden die het initiatief neemt om onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder op termijn alle schulden af te betalen.

MyTrustO: pak zelf je schulden aan

Steeds meer gezinnen en ondernemers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eén tegenslag is vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Onbetaalde facturen groeien aan en leiden vaak tot een uitzichtloze schuldenberg door invorderingskosten, gerechtskosten, …
 De klassieke invorderings- en incassowereld biedt weinig perspectief: noch voor de bedrijven die vaak hun centen nooit of slechts ten dele terugzien, noch voor de persoon met schulden die steeds dieper in de armoede duikt. 

Geen bijkomende kosten

MyTrustO is een dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. Schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken. Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met schulden en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief.

De dienstverlening MyTrustO werkt via een beveiligd technisch opslag- en communicatieplatform van gegevens in combinatie met het openbaar ambt van gerechtsdeurwaarder. Mensen kunnen zelf hun financiële problemen aanpakken en daarbij hulp vragen. Het budget van mensen met schulden gaat niet meer op aan bijkomende incasso- en gerechtskosten. Met MyTrustO start je vanaf de eerste maand aan je afbetalingen. Deze begeleiding kost veel minder dan wat men aan invorderingskosten moet afbetalen. Het is het duwtje in de rug om het heft in eigen handen te nemen en biedt een nieuw toekomstperspectief. 

Wie kan terecht bij MyTrustO

Iedereen in België die schulden heeft  en deze niet onmiddellijk kan betalen, maar dit wel op termijn kan door een haalbare spreiding in de tijd vast te leggen. In een eerste telefonisch contact wordt met behulp van een aantal vragen de concrete situatie uitgeklaard. Als MyTrustO kan helpen, wordt er een afspraak in een van de neutrale ontmoetingsplaatsen vastgelegd. Dan start in alle discretie de opmaak van een allesomvattend financieel document en een concreet afbetalingsplan voor alle schuldeisers.

Een afspraak maken kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur op het telefoonnummer 03 220 12 00. Als je op het antwoordapparaat terecht komt, spreek dan je telefoonnummer in en je wordt teruggebeld.

Je kan via een mail naar info@mytrusto.be ook je situatie toelichten en je naam en telefoonnummer doorgeven. MyTrustO neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Een afspraak gaat door in één van de ontmoetingsplaatsen van je keuze.

Op www.mytrusto.be vind je alle informatie rond de werkwijze van MyTrustO en de adressen van de ontmoetingsplaatsen.

Terug naar alle nieuws