Nuttige adressen

Nuttige Telefoonnummers

AA

056 41 66 19

AIDS-telefoon en SOA

078 15 15 15

Antigifcentrum

070 24 52 45

Brandwondencentrum

09 240 34 90

Child Focus

110

De Drugslijn

078 15 10 20

Kankerfoon

0800 15 802

Kinder- en jongerentelefoon

0800 15 111

Meldpunt kindermishandeling

0800 97 079

Zelfmoordlijn

02 649 95 55

Gemeentebestuur

Gemeentebestuur Anzegem                                                                                          
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Tel: 056 69 44 40
Fax: 056 68 09 09
E-mail: info@anzegem.be

Website: www.anzegem.be

Dienst Sociaal Welzijn

Lieven Bauwensstraat 40

8570 Anzegem
Tel: 056 78 26 23
Fax: 056 78 26 30
E-mail: dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Hulp- en wachtdiensten

Brandweer Anzegem
Beukenhofstraat 44 - 8570 Vichte
Tel: 100 (noodnummer) – Fax: 056 77 17 27
Meer info bij Piet Beirlaen (bevelhebber): 0478 77 71 79

Politie Anzegem
De gemeente Anzegem behoort tot de politiezone MIRA. De korpschef is Jean-Pierre Coudenys. MIRA is de nieuwe naam voor de zone die de gemeenten Anzegem – Avelgem – Spiere-Helkijn – Zwevegem en stad Waregem omvat. De politieagenten en de rijkswachters van de ganse zone vormen een geheel en dragen de naam ‘lokale politie’.

Zonaal onthaal regio Waregem: Schakelstraat 2 -8790 Waregem

www.pzmira.be - Tel: 056 62 67 00 – Fax: 056 62 67 11

Openingsuren: van maandag tot en met zondag permanent geopend

Politiedienst Anzegem
Beukenhofstraat 42 – 8570 Vichte
Tel: 056 77 67 12 – Fax: 056 77 99 06

Ziekenhuizen in de regio
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw
Vijfseweg 150 – 8790 Waregem
Tel: 056 62 31 11 – Fax: 056 62 30 20
Mail: info@ziekenhuiswaregem.be of website www.ziekenhuiswaregem.be

Vzw AZ Groeninge
President Kennedylaan 4– 8500 Kortrijk
Tel: 056 63 63 63 Fax: 056 63 63 69
Spoedopname (Loofstraat 43): 056 63 61 12
E-mail: info@azgroeninge.be of website  www.azgroeninge.be

AZ Oudenaarde
Minderbroedersstraat 3 – 9700 Oudenaarde
Tel: 055 33 61 11 – Fax: 055 33 66 95
E-mail: info@azoudenaarde.be of website www.azoudenaarde.be

Noodnummers
Antigifcentrum                                           070 245 245
Spoeddienst België                                 100
Spoeddienst Europa en gsm                112
Brandweer                                                 100
Politie                                                          101

Privé-rusthuizen in Anzegem

Woon en Zorgcentrum Ter Berk
Berkenlaan 2
8570 Anzegem
Tel: 056 68 95 11
E-mail: ter.berk@belgacom.net 
website: www.terberk.be

Residentie Wielant, Rust- en verzorgingstehuis
Schellebellestraat 8
8570 Ingooigem
Tel: 056 78 29 99 
E-mail: wieland@skynet.be