Klachten

Ontevredenheid over producten en dienstverlening komt wel vaker voor. Mensenwerk is immers niet altijd perfect en ook de verwachtingen van de burgers stemmen niet altijd overeen met de de verleende dienstverlening. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot klachten. Klachten zijn echter een waardevolle bron van informatie die kan worden gebruikt om de dienstverlening en de organisatie te verbeteren. Door klachten te aanvaarden en te behandelen krijgen we een zicht op zwakke punten van de dienstverlening. Het doel van een klachtenbehandelingssysteem is niet om mensen te viseren, maar wel om de dienstverlening en interne werking van de organisatie te verbeteren en dit samen met de bewoners.

Het klachtenreglement van OCMW Anzegem kan u hier (application/pdf, 199.7 kB, info) terugvinden.

Klachten kan u melden aan de hand van dit klachtenformulier.